Werkelijk Gods liefde ervaren... daar is niets zweverigs aan

 

Meervoudige Merkaba Technieken


Meervoudige Merkaba Technieken (MMT) zijn spirituele technieken waarmee je jouw lichtlichamen kunt activeren tot hun maximale potentie als merkaba’s.


‘Mer’ in het woord merkaba staat voor Goddelijk Bewustzijn, ‘ka’ staat voor lichtlichaam en ‘ba’ staat voor het fysieke lichaam of voor het beeld dat de realiteit in iedere dimensie krijgt. Merkaba betekent geactiveerd lichtlichaam.


Je leeft in een fysiek lichaam in de 3e dimensie, maar je bent niet je fysieke lichaam. Je bent een lichtwezen in een fysiek lichaam. Je lichtlichamen zijn je spirituele energievelden van bewustzijn, liefde en licht, en bevatten alle herinneringen uit je huidige en vorige levens. Ze zijn wie je werkelijk bent.


Je lichtlichamen omhullen je fysieke lichaam en zijn er via je thymus mee verbonden. ‘s Nachts als je gaat slapen, trek je jouw gewaarzijn terug uit je fysieke lichaam naar je lichtlichaam. Als je wakker wordt en je nog iets van je dromen herinnert, herinner je de dingen die je in je lichtlichaam hebt meegemaakt. Je bewustzijn probeert je ervaringen in hogere dimensies met je lichtlichaam duidelijk te maken in 3D beelden die je kent. Je leeft dus met je fysieke lichaam in de 3e dimensie en hebt een 4-dimensionaal engelenlichtlichaam dat je omhult.


Bij je fysieke dood zijn er twee mogelijkheden: reïncarneren of ascenderen.

Als je bij je fysieke dood in staat bent om je engelenlichaam volledig uit te balanceren en te vullen met liefde en licht, dan kun je opvaren naar de 4e dimensie. Je ascendeert.

Als je energieën niet in balans zijn of als je jouw engelenlichtlichaam niet volledig kunt vullen, dan zul je in de astrale sferen wachten tot je opnieuw op aarde kunt reïncarneren. Zodat je weer de mogelijkheid hebt om je lessen te leren waardoor je bewustzijn groeit en je spirituele energievelden in balans komen en gevuld worden. En je alsnog kunt opvaren.


Het is net als op school waar aan het eind van het schooljaar op basis van het rapport bekeken wordt of iemand over kan gaan naar de volgende klas. Bij je hemelvaart wordt je overgaan naar de volgende dimensie bepaald door het vullen en uitbalanceren van je merkabavelden.


Ook als je jouw lichtlichamen niet bewust activeert, kun je bij je dood opvaren naar de 4e dimensie mits je energieën uitgebalanceerd zijn en je engelenlichtlichaam volledig gevuld is.


Maar bij de Meervoudige Merkaba Technieken activeer je bewust meerdere lichtlichamen. Dat betekent dat je de mogelijkheid hebt om bij je dood meerdere dimensies tegelijk op te varen! Mits je betreffende lichtlichamen in balans en volledig gevuld zijn natuurlijk. Hierdoor kun je bij je dood niet alleen naar het engelenrijk van de 4e dimensie opvaren, maar ook naar het aartsengelenrijk van de 5e dimensie. Of nog hoger, afhankelijk van hoeveel merkabavelden je activeert. En hoe meer dimensies je opvaart, des te dichter kom je bij God-Godin. Door bewuste activering van meerdere lichtlichamen ben je bovendien al in hogere dimensies actief.


De mogelijkheid tot meervoudige hemelvaart heb je overigens alleen in de derde dimensie! Je hebt namelijk je fysieke lichaam nodig als anker van de hoge energieën. Aangezien je in hogere dimensies geen fysiek lichaam hebt, is daar slechts enkelvoudige ascentie mogelijk.


Meervoudige Merkaba Technieken zijn dus ascentietechnieken, hemelvaarttechnieken. Het doel van spirituele groei is om op te varen, om de weg terug naar God-Godin te gaan. Je mag zelf beslissen wanneer het jouw tijd is om je voor te bereiden op je hemelvaart, je unieke weg terug naar God-Godin. Veel mensen kennen het woord ‘hemelvaart’ uit de bijbel zonder zich te realiseren dat een hemelvaart ook binnen hun bereik ligt! Om verlicht te worden hoef je niet het klooster in.


Wat bereik je met de merkaba meditatie? Door dagelijks de Meervoudige Merkaba Technieken te beoefenen middels een meditatie van ongeveer 10 minuten:


- Bereid je jezelf voor op je meervoudige hemelvaart en kun je verschillende niveaus van verlichting

  bereiken tijdens je leven.

- Kun je meer rust vinden in jezelf.


- Voel je je aanwezig in het nu en kun je hogere niveaus van liefde en licht ervaren.

- Kun je jouw engelenlichtlichaam om je heen gaan voelen.

- Kun je beschermd worden tegen verstorende energieën. 

- Kun je een versnelde spirituele groei doormaken. Door je chakra’s en pranacentra regelmatig te

  reinigen en je lichtlichamen te activeren, kan er meer liefde en licht door je heen stromen. Je

  bewustzijn groeit.

- Kun je gevoeliger worden en nieuwe vermogens ontdekken en ontwikkelen, zoals helder voelen,

  helder dromen, helder zien etc.

- Kun je krachtige helingen geven.

- Houd je jouw levensenergie goed op peil. Dit is heel belangrijk in deze tijd, omdat de hoge

  elektromagnetische smog en straling en de toename van schadelijke chemicaliën een zware wissel

  trekken op onze levensenergie. We zijn eerder moe en onze spirituele energievelden krimpen. Dit

  maakt het moeilijker om ons bewustzijn op een bepaald niveau te houden. Met de Meervoudige

  Merkaba Technieken kun je zelfstandig je spirituele velden van bewustzijn op peil houden.


De Meervoudige Merkaba Technieken zijn niet op een religie gebaseerd en kunnen met elke levensovertuiging worden gebruikt.


Ieder mens heeft de vrije keus om zich te ontdoen van oude beperkingen, om zichzelf te helen en te zien wie hij werkelijk is, om zijn eigen grootsheid te durven zien en om zijn volle potentie te gaan leven en zo zijn eigen hemel op aarde te scheppen! Ook jij kunt definitief het karmisch wiel van dood en wedergeboorte ontgroeien en aan het eind van je leven 'opvaren' als meester naar de hogere engelenrijken. Bekende figuren zoals Shiva, Boeddha, Mohammed, Mozes en Jezus hebben allemaal het multi-dimensionale verlichtingsniveau van een Christus bereikt onder andere via het werken met de toen bestaande merkabatechnieken. 


Je gaat met hoge energieën werken en het is belangrijk dit stapsgewijs op te bouwen. Daarom zijn er een viertal niveaus in de workshops. Je fysieke lichaam zal zich geleidelijk aan de hogere energieën aanpassen. De vier niveaus in een notedop:


Niveau 1 is een basisniveau waarbij je overigens al hele hoge inwijdingen ontvangt. Het begrip ascentie wordt duidelijker voor je. Je leert naast de activering van twee merkabavelden jezelf te helen en helend water te maken. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.


Op niveau 2 leer je nog twee merkabavelden te activeren tot in de niveaus van eenheidsbewustzijn. Je verdiept jezelf als Meervoudige Merkaba Heler; je leert zeer krachtige meervoudige merkabahelingen te geven. Je krijgt veel uitgebreider theorie en achtergrond van het helingsproces en hoe je de cliënt hierbij kunt begeleiden. Bij met goed gevolg doorlopen van deze training ontvang je een certificaat van deelname.


Niveau 3 is alleen geschikt voor degenen die werkelijk de wens hebben om de hoogste niveaus van de schepping te bereiken. Je leert in totaal zeven merkabavelden van jezelf te activeren en je komt in aanraking met de energieën van de niveaus van creatie. Je ontvangt diverse hogere inwijdingen en leert met nieuwe helingssymbolen werken. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan DNA-heling en de dertien stralen van het Aquarius tijdperk. Als je MMT3 met goed gevolg doorloopt en voldoet aan alle vereisten, ontvang je het diploma Meervoudig Merkaba Heler. Je bent nu in staat om zeer krachtige helingen te geven.


In niveau 4 leer je in totaal acht merkaba’s te activeren. Dit is een zeer hoog spiritueel inwijdingsniveau. Tijdens deze training ontvang je ook een aantal nieuwe zeer krachtige inwijdingen. Je wordt opgeleid tot meester-heler en bij voldoen aan alle vereisten ontvang je het diploma Meervoudig Merkaba Meester-Heler.


Voor meer informatie over de workshops en de vier niveaus, klik hier.

Om terug te gaan naar de homepage, klik hier.

Wat hebben de Meervoudige Merkaba Technieken mij gebracht?

Ik voel me liefdevoller, vitaler en meer verbonden met God of hoe je het ook wilt noemen.

Ik kan mijn energieniveau goed op peil houden door de meditaties. En doordat ik mijn spirituele velden beter kan voelen, kan ik voelen wanneer er iets in mijn velden verschuift en sneller handelen. Me bijvoorbeeld beschermen tegen disharmonieuze energieën uit de omgeving.

De meditaties helpen me ook om vanuit een hoger bewustzijn boven de waan van alledag uit te stijgen en weer snel in balans te komen.

Als ik fysieke klachten krijg, kan ik mezelf helingen geven.


Ik ben niet religieus opgevoed. Ik ben als kind wel eens naar de kerk geweest en mijn moeder las me wel eens voor uit de kinderbijbel. Ik was niet bezig met God en het was voor mij meer een woord dan een concrete ervaring. Door de bewustwording van mezelf en mijn patronen en het doorbreken daarvan, kon ik voelen hoe er meer ruimte in mezelf ontstond en dat mijn hart verder open ging. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen.


Pas bij het activeren van mijn lichtlichamen bij de merkabameditatie kon ik ervaren dat ik een lichtwezen ben dat verbonden is met God. Dat ik een lichtwezen in een fysiek menselijk lichaam ben. Ik kon meer voelen hoe alles met elkaar verbonden is en dat we allemaal onderdeel van God zijn. En mijn verbinding met God werd concreet toen ik Gods liefde gewoon voelde stromen, door mijn pranabuis, in mijn lijf, in mijn hart. Ik kreeg ineens antwoord op vragen waarvan ik niet eens wist dat ik ze had! Ik ging mijn leven op een ander niveau bekijken.


God is dus een concrete ervaring geworden. Ik voel de onvoorwaardelijke liefde stromen zodra ik aandacht aan de verbinding geef. Ik hoef me niet meer alleen te voelen. Ik hoef niet perfect te zijn. God oordeelt niet, dus wie ben ik om mezelf te veroordelen. Ik kan en mag meer ‘zijn’ in plaats van ‘doen’. Het voelt als thuiskomen!


Voor meer informatie over de workshops, klik hier.

Om terug te gaan naar de homepage, klik hier.