Training - Coaching - Spiritueel Werk

Privacy Verklaring Merkaba Workshops

Voor deelnemers aan de workshops Meervoudige Merkaba Technieken

Als u een merkaba workshop wilt volgen, vult u een inschrijfformulier in. Hierop worden uw NAW-gegevens, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum en eventuele persoonlijke medische gegevens gevraagd.

Deze gegevens worden gebruikt om:

  • De screening/intake voor de workshop te doen.
    Er wordt naar medicijngebruik en met name psychische klachten gevraagd, omdat dit mogelijk contra-indicaties vormen voor het veilig volgen van een merkaba workshop.
  • Een factuur te maken.
  • Workshop informatie toe te sturen.

Bovendien wordt u gevraagd of u toestemming geeft om per mail geïnformeerd te worden over mogelijke vervolg merkaba workshops door Praktijk Zonnebloem.

Ook wordt u gevraagd of u akkoord gaat met opname van uw NAW, email en telefoonnummer in het centrale register van alle deelnemers aan de Meervoudige Merkaba Technieken (MMT). Dit is alleen bedoeld om te zorgen dat u vrij bent om ook bij een andere merkaba leraar vervolg workshops te volgen en om u te informeren over mogelijke wijzigingen/updates in de technieken zelf.

Praktijk Zonnebloem heeft met de beheerder van dit register een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Ik wil wel/niet geïnformeerd worden per mail over vervolg merkaba workshops.
Ik wil wel/niet de nieuwsbrief van Praktijk Zonnebloem ontvangen (4 x per jaar).
Ik wil wel/niet worden opgenomen in het centrale MMT register.

Getekend voor akkoord, te Geldrop, dd_______/________/ 20______

Naam: _________________________________Handtekening____________________________