Bosnische Pyramides – wereldwonder in Europa!

Denk jij dat de grootste, hoogste en oudste pyramides in Egypte staan? Welnee, ze staan veel dichterbij, in Bosnië!

In 2005 ontdekte Dr. Sam Osmanagich de Bosnische pyramides. Het complex bestaat uit de Pyramide van de Zon, de Maan, de Draak, de Aarde en de Liefde, uit twee Tumulus en een labyrinth van tunnels.

De Bosnische pyramide van de zon is 220 meter hoog en de pyramide van de maan is 190 meter hoog. De pyramide van Cheops is slechts 147 meter hoog. Het zijn de oudste pyramides ter wereld van rond de 34.000 jaar oud. Dit is aangetoond met organisch materiaal dat werd gevonden. Er is een gigantisch complex van ondergrondse tunnels en kamers gevonden bij het complex, groter dan elders in de wereld.

Kortom, we hebben hier te maken met de grootste, hoogste en oudste pyramides ter wereld die op een enorme krachtplek staan. In mijn ogen is dit een wereldwonder in Europa!

Kenmerken van een echte pyramide

Om een heuvel een pyramide te mogen noemen, moet de heuvel een aantal kenmerken hebben. De Bosnische pyramides voldoen aan alle kenmerken:

 1. De geometrie
  De pyramide van de Zon is een 4-zijdige pyramide.
 2. De oriëntatie van de zijden op de windrichtingen
  De zijden zijn exact op de windrichtingen georiënteerd en hebben zelfs een veel kleinere afwijking dan de pyramide van Cheops; slechts 0 graden, 0 minuten en 12 seconden op het kosmische noorden. Het is daarmee de meest exacte oriëntatie op onze planeet! Ter vergelijking: de foutmarge in Cheops is 2 minuten.
 3. Gebruik van lokaal en kunstmatig bouwmateriaal
  De pyramide van de Zon is bedekt met kunstmatig beton en geopolymeer. Het beton is van de allerbeste kwaliteit en het is gigantisch hard (134 megapascal). De pyramide van de Maan is gebouwd van een combinatie van zandsteen en klei. Klei en kalk is in de buurt en is gebruikt in de tunnels.
 4. Onderaardse gangen en kamers
  In de pyramide van de Zon zijn 7 tunnelniveaus met verschillende kamers. Door de aanwezigheid van onderaardse gangen is de temperatuur op de pyramide van de Zon vijf graden hoger dan op natuurlijk gevormde heuvels; er groeien zelfs Mediterrane planten en pijnbomen op. Pijnbomen kunnen makkelijk door natuurlijke steen groeien, maar kunnen niet door het beton van de pyramide van de Zon. 
 5. Ondergronds netwerk van tunnels 
  Er is een gigantisch labyrinth van ondergrondse tunnels aanwezig verspreid over een gebied van 10 km. Er zijn meerdere tunnelingangen.
 6. Water
  Er stromen twee grote rivieren (Fojnica en Bosna) en er is een heleboel water onder de pyramides aanwezig.
 7. Elementen van de heilige geometrie
  De drie pyramides van de Zon, de Maan en de Draak vormen een gelijkzijdige driehoek; de afstand tussen de toppen is exact 2.180 meter. De pyramides van de Aarde, Liefde en de rivier Fojnica vormen een kleinere gelijkzijdige driehoek hierbinnen.
 8. Connectie met astronomie
  De schaduw van de pyramide van de Zon bedekt volledig de pyramide van de Maan bij de zonsondergang gedurende midzomerdag. De symbolische boodschap is dat de heerschappij van de Zon en dag voorbij is en dat de nacht en de Maan gaan heersen.
 9. Energetische krachtcentrale
  Er is een gigantische ijzeren plaat onder de pyramide (bron van elektromagnetisme).
  Er is een ondergrondse waterstroom 21 meter onder de pyramide (maakt negatieve ionen vrij). Er is een tweede ondergrondse waterstroom 55 meter onder de pyramide (tussen de twee waterstromen wordt elektriciteit gegenereerd). 
  Er is ultrasound: elektromagnetisme raakt de quartz kristallen op en onder de pyramides en in de tunnels. Door het piezzo-elektrische effect wordt ultrasound gegenereerd.
  Er is ook veel orgone energie.
  De energie op de top van de pyramide is 50 x sterker dan aan de basis.
  Verderop in de blog leg ik uit hoe dit tezamen een krachtcentrale vormt.
 10. Vulkanenlijnen
  Er liggen 26 vulkaanlijnen onder de pyramide. Een vulkaanlijn is een lijn tussen twee vulkanen en daarop ligt dan de pyramide op. In Bosnië liggen bij 15 van de 26 vulkaanlijnen zelfs drie, vier of vijf vulkanen op de lijn! Ter vergelijking, de grootste pyramide van Mexico ligt op 18 lijnen. 

De Bosnische groene heuvels zijn dus een gigantisch pyramidecomplex.

De tunnels
Over een gebied van 10 kilometer is een labyrinth van tunnels ontdekt, op slechts een paar km afstand van de pyramides van de Zon. Inmiddels is 1.950 meter tunnel vrijgemaakt. Het is een labyrinth van gangen, bij de eerste 250 meter tunnels zijn 45 linkse en 40 rechte zijtunnels gevonden. Naarmate men dichter bij de pyramide komt, worden de plafonds hoger. Er is een galerij van 50 m2 gevonden met een plafond van 4 meter hoog. Er is een groot ondergronds meer gevonden met helder water; twee tunnels leidden ernaartoe. 

In de tunnels is organisch materiaal gevonden (hout). Deze resten worden op 30.000 tot 34.000 jaar oud geschat! Onder deze constructie lagen grote megalieten die exact boven ondergrondse wateren waren geplaatst; die zijn hier dus eerder dan die 30.000 jaar neergelegd. De megalieten bestaan uit twee lagen en er zitten artefacten in. Bovendien staat er sterrentaal op, een soort runentekens. Een Amerikaanse professor vertaalde de tekst als volgt: ‘The doorgang is gesloten, we zijn tot stilstand gekomen. We zullen ons moeten gedragen als krijgers om te verdedigen en veroveren tot we weer door de sterrenpoort kunnen.’

Uit onderzoek blijkt dat er 4 beschavingen zijn geweest. Een eerste beschaving heeft 30.000 jaar geleden de grote megalieten geplaatst boven de ondergrondse wateren. Tussen de 30.000 en 5.000 jaar geleden is er een tweede beschaving geweest die de tunnels en pyramides heeft gebouwd. Een derde beschaving cultuur heeft de tunnels afgesloten door ze te vullen met riviermateriaal (stenen, kiezels, zand, klei) minder dan 5.000 jaar geleden. Deze beschaving was dus in staat grote hoeveelheden materiaal te verplaatsen. De vierde beschaving gebruikte de entrees van de tunnels tussen 3.000 en 4.600 jaar geleden, zo blijkt uit restanten van vuurplaatsen. 

De Ravne 2 tunnels zijn goed toegankelijk voor publiek. Bijzonder is dat de constructie van de tunnels geen houten ondersteuning nodig heeft. Die is later aangebracht vanwege veiligheidsvoorschriften van nu. De plafonds zijn afwisselend hoger en lager waardoor een natuurlijke ventilatie op gang blijft en ventilatoren overbodig zijn. 

Heling in de tunnels
De energie in de tunnels is erg hoog en in de tunnels is de energie van de pyramides meetbaar.

Kosmische, aardse radioactieve en ioniserende straling en drie energiegrids (Hartman, Curry, Schneider) zijn schadelijk voor onze gezondheid. Wat blijkt, in de tunnels is die straling helemaal afwezig, het is energetisch de veiligst denkbare plek. 

Bovendien is er een enorme concentratie van negatieve ionen die zeer positief op onze gezondheid werken. Negatieve ionen schonen de lucht, verhogen het zuurstofniveau in het bloed en verminderen het aantal virussen en bacteria. De ionenconcentratie in een stad ligt rond de 100 ionen per kubieke centimeter, in de tunnel 220 meter van ingang is de concentratie 60.000 ionen per kubieke centimeter!

Ook liggen er gigantische megalieten in de tunnels. De vorm van de megalieten blijken exact overeen te komen met menselijke organen. Zo is megaliet K1 net een menselijke lever. De eivormige megaliet lijkt op een hart. Er zijn ook megalieten in de vorm van longen, darmen etc. De megalieten hebben een specifieke electromagnetische straling die optimaal is voor onze gezondheid. Zou de straling van een megaliet van een bepaald orgaan ook juist dit orgaan in ons lijf beïnvloeden?

De Schumann resonantie van 7,83 Hz is de natuurlijke frequentie van onze planeet en is ideaal voor onze gezondheid; het blijkt dat het pyramide complex deze resonantie ondersteunt en versterkt in de omgeving.

Door enige tijd bij deze megalieten in de tunnels te zijn, werk je positief aan je gezondheid en kunnen klachten verminderen. Je cellen kunnen ontspannen en gaan regenereren. Dit is op vele manieren aangetoond, o.a. met bloedonderzoek. 

Pyramides als krachtcentrales
Pyramides zijn krachtcentrales en vormen een zend/ontvangstsysteem. Hoe werkt dat? 

De piramidevorm is een krachtige geometrische vorm en versterkt alle natuurlijke energie. 2.440 meter onder de pyramide ligt een ijzeren plaat die elektromagnetische energie genereert. Dit is de bron van de energie. Er is ondergronds water op twee niveaus dat negatieve ionen vrijmaakt. De ijzeren plaat gecombineerd met de negatieve ionen en het ondergrondse water kan elektriciteit van meer dan 10 kW opwekken. De negatief geladen energie van de ondergrondse rivier wordt omgezet in positieve energie door de megalieten die erboven liggen. De megalieten neutraliseren schadelijke geopatische straling.

Er is ook natuurlijk magnetische, orgone energie. Er zijn grote hoeveelheden quartz kristallen gevonden op de oppervlakte van de pyramides en in de tunnels; quartz versterkt de energie. De ondergrondse tunnels en kamers versterken de energie ook. Het spiraal ontwerp van de 7 niveaus tunnel in de pyramide versnelt de energie en verhoogt de intensiteit. 

Met apparatuur is vastgesteld dat er een voortdurende elektromagnetische, ultrasound straal is van 28 kHz. Dit is de optimale frequentie voor levitatie en communicatie. Dit werd gemeten op de top van de pyramide van de Zon, op de Tumulus in Vratnica en in zijgangen van de Ravne tunnels. Op de top van de pyramide van de zon heeft de straal zo’n doorsnee van 4,5 meter doorsnee. De energie in de pyramide bouwt zich op en gaat dan door de top recht omhoog en neemt enorm in kracht toe.

De elektromagnetische energie boven natuurlijke heuvels gaat horizontaal, bij de pyramides gaat de elektromagnetische energie plotseling verticaal omhoog! 

Wat ook erg interessant is, is dat hoe hoger je de energie meet boven de pyramide, hoe hoger de energie wordt. Dit fenomeen, een torsie veld dat sneller is dan de lichtsnelheid, is door Nikola Tesla besproken. Dit veld gaat recht omhoog de kosmos in. Kenmerk van dergelijke torsie velden is dat het door andere kosmische lichamen (zoals planeten, zonnen) kan gaan zonder energie te verliezen. Er lijkt hier sprake te zijn van intergalactische communicatie in ons universum.

De pyramide is een interessante en enorme krachtcentrale en intergalactische telefoon!

Bezoek dit wereldwonder
Je kunt dit complex in Visoko (nog geen uur van Sarajevo) prima bezoeken en mijn advies is om hier niet jaren mee te wachten. Je kunt nu nog makkelijk op veel plaatsen komen en je mag lang in de tunnels blijven. De bezoekersaantallen groeien gestaag, dus dit zal komende jaren moeten gaan veranderen. Je kunt ook als vrijwilliger je bijdrage leveren aan de opgravingen en een paar weken meehelpen.

Verwacht geen uitgegraven pyramides zoals in Egypte. De heuvels zijn nog groen, begroeid en bedekt met lagen aarde en planten. Op een aantal plaatsen zie je opgravingen zodat je de opbouw en structuur van de pyramides goed kunt zien. 

Trek er een paar dagen voor uit en ga naar de Ravne tunnels en ervaar de fijne energieën. Voor een paar euro kun je hier een paar uur in verblijven. Hier vind je ook het informatiepunt van Dr. Sam Osmanagich.

Het is handig is om een dag met een gids een aantal pyramides te bezoeken; om wegwijs te raken, maar ook omdat je niet zomaar de bossen in kunt trekken. Op veel plekken liggen nog mijnen.

Tegenwerking uit Egypte
Dit project ondervindt veel tegenwerking van de ‘gevestigde’ Egyptische orde die eenvoudigweg ontkent dat het pyramides zijn. Egypte wil zijn positie als bakermat van de beschaving niet opgeven. Gelukkig zijn er ook toonaangevende Egyptologen die na eigen onderzoek bevestigen dat ‘de Bosnische pyramide van de zon de grootste pyramide ter wereld is’ (Dr. Nabil Swelim) en dat ‘de pyramide door mensen is gebouwd en vormgegeven met blokken’ (Dr. Ali Barakat). Dankzij de private donaties en vele vrijwilligers en wetenschappers kunnen opgravingen van de grootste en oudste pyramides ter wereld doorgaan. Bijzonder hoe dit project door de lokale bevolking wordt gedragen!

Meer zien en lezen?
Je kunt op youtube het hele verhaal van Dr. Sam persoonlijk horen (in het Engels). Een inspirerende film van de Bosnische Indiana Jones! https://www.youtube.com/watch?v=0sEKQkZOcGc

Op deze link kun je alle boeken van Dr. Sam gratis lezen http://www.booksbydrsam.com.

Kijk op de website van Dr. Sam http://visit.piramidasunca.ba

Veel plezier ermee!