5G – Wat moet ik ermee?

Eind 2019/begin 2020 gaat de Nederlandse overheid de frequenties voor 5G veilen. Hier is erg veel geld mee gemoeid. Zo haalde de overheid in Italië er 6,5 miljard euro mee op en in Duitsland zelfs 6,6 miljard euro. Er worden 20.000 extra satellieten voor gelanceerd en de overheid gaat heel veel extra zendantennes plaatsen om de uitrol van 5G mogelijk te maken. 

Ik merk dat de meeste mensen weinig afweten van 5G. Ook de pers besteedt er weinig en eenzijdig aandacht aan. Ik ben niet tegen mobiele telefoons, wifi of technologische vooruitgang. Ik ben er voorstander van de techniek voor ons te laten werken, maar ik wil ervoor waken dat de techniek ons regeert of dicteert.

Ik ben bezorgd over de manier waarop de overheid 5G aan het uitrollen is en daarom heb ik me verdiept in 5G. Ik kom tot de volgende conclusies:

 • 5G is schadelijk voor al wat leeft. De stralingsbelasting stijgt enorm met 5G, maar de overheid negeert de resultaten van onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen voor de de volksgezondheid en flora en fauna. De overheid en telecom negeren vele wetenschappers en artsen.
 • Nederland neemt internationaal gezien een afwijkend standpunt in: de stralingsnormen zijn hier veel ruimer.
 • De uitrol van 5G is ondemocratisch: burgers en gemeenten zijn buiten spel gezet.
 • Met de invoering van 5G wordt de persoonlijke levenssfeer en fysieke integriteit aangetast. Dit druist in tegen de Grondwet. Bij het testen van medicijnen krijg je de vraag of je mee wil doen en ontvang je een financiële vergoeding. De Nederlandse burgers hebben geen toestemming gegeven om proefkonijn te zijn voor 5G.
 • 5G is niet te verenigen met de klimaatdoelstelling. De telecomsector zegt zelf 2x zoveel stroom te gaan verbruiken als voor het 4G netwerk; daar komt het verbruik voor het individuele gebruik van alle 5G apparaten nog bij. Bomen worden gekapt.

De invoering van 5G heeft op zoveel vlakken grote invloed op ons leven, dat de overheid op zijn minst zorgvuldig, open, eerlijk en transparant hoort te zijn met zijn informatie, besluitvorming en inspraakmogelijkheden over 5G. De overheid schiet hierin op dit moment ernstig tekort.

Onderaan deze blog vind je een overzicht van verschillende aspecten van 5G. Ik zet er links bij zodat je makkelijk korte filmpjes of artikelen kunt vinden als je meer wilt weten. Zo kun je jouw eigen mening vormen over 5G.

1. DOELEN VAN 5G
2. WETENSCHAPPERS EN ARTSEN SLAAN ALARM!
2.1 De ICNIRP-richtlijnen
2.2 Het onderzoek
2.3 Hoe beoordeelt onze overheid stralingsnormen?
3. GEZONDHEIDSKLACHTEN
3.1 Alleen maar huidkanker?
3.2 Ogen
3.3 Mutaties van bacteriën
3.4 Mobiele telefonie en hersentumoren
4. 5G ALS WAPEN
5. ONDEMOCRATISCH: GEMEENTEN EN BURGERS STAAN BUITENSPEL!
6. NEDERLAND: INTERNATIONAAL EEN UITZONDERING
7. DE OVERHEID, TE GOEDER TROUW?
8. SIDE EFFECTS
8.1 Satellieten
8.2 Bomenkap

Je hoeft niet in straling te geloven; je komt er vanzelf achter, maar hopelijk niet als het te laat is. Een hockey vader geloofde niet in stralingsklachten. Hij plaatste een nieuwe router naast het bed van zijn dochter. Nadat zijn dochter een week geen oog dicht had gedaan en over hoofdpijn klaagde, verwijdert hij de router van haar slaapkamer. De klachten verdwenen. Ook al voel je het niet, dat wil niet zeggen dat 5G niet schadelijk is en risico’s met zich mee brengt op de lange termijn.

Ik vermoed dat de techniek ons bij fundamentele keuzes gaat brengen. Hebben wij echt zelfrijdende auto’s nodig om gelukkig te zijn? Als we 100 km/uur rijden (ook ’s nachts), dan neemt het aantal verkeersdoden af, de doorstroming verbetert en de files nemen af (goed voor de economie), net als de stikstof-uitstoot. Wat een geweldige maatregel!

Laten we zuinig zijn op onszelf, op elkaar en alles wat leeft op onze planeet!

Tips voor de omgang met Wifi en Elektrosmog

 • Doe de router op een stekkerblok met een tijdsklok en haal de wifi er ’s nachts af.
 • Doe de mobiele telefoons, pc’s en televisies (stekkerblok met tijdklok) ’s nachts uit en houdt ze uit de slaapkamer.
 • Draag je mobiele telefoon niet in je broekzak, houd je laptop niet direct op schoot.
 • Gebruik thuis een dect-arme telefoon of een ouderwetse telefoon met snoer.
 • Zet je mobiele telefoon op speaker als je belt zodat je de telefoon niet bij je hoofd hoeft te houden.
 • Gebruik kristallen. Leg zwarte tourmalijn in de meterkast, op de router, bij je pc etc.
 • Plaats verschillende orgonites in huis.
 • Draag een stukje Herkimer diamant of Shungiet bij je (broekzak, bh).

DOELEN VAN 5G
5G wordt beschreven als 70x sneller dan 4G. Daarmee kun je bijvoorbeeld een HD-film van 2 uur downloaden in 3 seconden. 5G is nodig voor de zelfrijdende auto’s en voor het zogeheten Internet of Things (IoT). Alle data van slimme telefoons, slimme meters, slimme koelkasten, slimme auto’s etc. moeten met 5G verzameld worden en doorgegeven worden aan derden. Alle facetten van ons dagelijks leven kunnen zo gemonitord worden en overheid en bedrijfsleven kunnen ons leven ingrijpend beïnvloeden. Men zal zich meer en meer laten leiden door kunstmatige intelligentie. 

Wil je meer weten over de frequentiebanden van 5G (700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz) en de kenmerken van 5G, zoals kortere golflengte, snellere datatransfer, beamforming, massive MIMO, extreem korte response tijd en full duplex communicatie, kijk dan op https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/2019/10/25/5g-waar-staan-de-zendmasten-voor-test-uitzendingen/
Hier vind je ook een link naar het Antenneregister waar je kunt opzoeken welke antennes bij jou in de buurt staan.

2. WETENSCHAPPERS EN ARTSEN SLAAN ALARM!
Al vele malen hebben wetenschappers van over de hele wereld aan de bel getrokken over de gezondheidsrisico’s van 5G en er zijn vele andere oproepen gedaan om de uitrol van 5G tegen te houden totdat onschadelijkheid voor mens en leefomgeving onafhankelijk is bewezen. Een aantal voorbeelden.

De 5G Appeal (http://www.5gappeal.eu/). Via het 5G Space Appeal waarschuwen wereldwijd meer dan 40.000 wetenschappers, artsen, ingenieurs en milieu-organisaties dat de 5G-plannen ernstige, onomkeerbare gevolgen voor de mens en permanente schade aan alle ecosystemen op aarde dreigen te veroorzaken. Zij geven aan dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn om de mensheid en het milieu te beschermen en roepen via dit appèl de VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen op om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen.
Het appèl bevat uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing (met verwijzingen naar publicaties) van de schadelijkheid van straling van draadloze technologie. Inmiddels hebben maar liefst 179.287 personen en organisatiesuit 206 landen deze oproep ondertekend (stand per 18 november 2019). Dit zou genoeg moeten zeggen over het enorme risico dat de uitrol van 5G vormt voor onze gezondheid en die van onze planeet.

Er is de EMF-call (https://www.emfcall.org/the-emf- call/) op 26 november 2018 ondertekend door 164 wetenschappers en artsen samen met 95 niet- gouvernementele organisaties die oproepen om nieuwe medische richtlijnen te ontwikkelen die de stand van de medische wetenschap weergeven en echt beschermend zijn. 

Al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw onderzoeken wetenschappers de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Een deel van het onderzoek suggereert dat elektromagnetische velden, zoals dat ook het geval is met onderzoek naar de effecten van roken, niet of nauwelijks een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Dit onderzoek wordt overwegend gefinancierd door de telecomindustrie. Een ander deel van het onderzoek suggereert dat elektromagnetische straling juist (zeer) negatieve effecten heeft op mens, dier en plant. Dit onderzoek is doorgaans van hoogstaand wetenschappelijk niveau, maar toch weigeren de overheid en haar belangrijkste adviseurs zich voor deze informatie open te stellen. 

2.1 De ICNIRP-richtlijnen
De ICNIRP-richtlijnen waarop de Gezondheidsraad zich baseert, dateren uit 1998 en zijn al vanaf het moment van vaststelling omstreden. 8 van de 13 ICNIRP-leden hebben of hadden overigens banden met de telecomindustrie! Waarop is de normering van de ICNIRP gebaseerd?

2.2 Het onderzoek 
Een plastic kop met zout water is gedurende korte tijd bestraald en daarbij is de thermische opwarming gemeten. De biologische effecten (celstructuren, celwijzigingen) zijn niet waar te nemen op plastic. Deze richtlijnen houden geen rekening met de biologische en neurologische effecten! Daarnaast zijn de richtlijnen gebaseerd op de opwarmingseffecten in zes minuten. Maar in het dagelijks leven worden wij 24 uur per dag 7 dagen per week blootgesteld aan straling van vele verschillende bronnen tegelijk. Interferentie en cumulatie zijn niet meegenomen bij het opstellen van de richtlijnen. 

2.3 Hoe beoordeelt onze overheid stralingsonderzoek?
In het meest recente onderzoek van Nederland en Zwitserland (2006) werden 128 mensen gedurende korte tijd blootgesteld aan lichte 3G straling. Elf personen verlieten voortijdig het onderzoek, drie werden ernstig onwel. Conclusie van de toenmalig staatsecretaris: straling is geheel veilig, ook op de lange termijn. 
Met de ICNIRP-normering en een dergelijke beoordeling van onderzoek wordt de uitvoering volop ingezet. Gezondheid wordt nergens genoemd.

3. GEZONDHEIDSKLACHTEN 
Er is zoveel bekend over de klachten, dat ik het kort houd. Door de verstorende werking van straling van 2G t/m 4G kunnen de volgende gezondheidsklachten ontstaan: chronische vermoeidheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, geheugenverlies, concentratieproblemen, evenwichtsstoornissen, hartkloppingen, misselijkheid, hoge bloeddruk, geïrriteerde ogen, oorsuizen/tinnitus, gespannen gevoel in je lichaam en slecht slapen. Aangezien de stralingsbelasting zich opbouwt (‘stapelt’) bij langdurige blootstelling, kan dit op de lange termijn leiden tot onvruchtbaarheid, gezwellen, (hersen)tumoren en kanker. https://stralingsbewust.info/gezondheidsklachten/

De biologische effecten van straling voor het menselijk lichaam kunnen o.a. zijn: hartritmestoornissen, samenklonteren van rode bloedcellen waardoor er minder zuurstofopname mogelijk is (het ijzer in het bloed wordt magnetisch), verandering in de bloeddruk, verstoring van het zenuwstelsel, ongecontroleerde spierreflexen, vermindering van melatonine- en serotonine-aanmaak, toename van vrije radicalen in het lichaam, ondermijning van het immuunsysteem, verslechtering van de mineraalopname uit voeding, verstoring van het evenwichtsorgaan, verminderd concentratievermogen, verstoring van de celstofwisseling, DNA-schade, etc.

3.1 Alleen maar huidkanker?
5G maakt gebruik van veel hogere frequenties, tussen de 35 en 90 GHz. Bij deze hogere frequenties horen heel kortgolvige velden, milimetergolven (mm-golven). Omdat de straling van de mm-golven een geringere doordringingskracht heeft dan de huidige radiogolven, zijn er heel veel meer zendmasten nodig (op elke lantaarnpaal) en hierdoor zal de stralingsbelasting enorm toenemen. Door de geringere doordringingskracht dacht men dat alleen de huid hierdoor getroffen wordt; dit leidt tot meer melanomen en andere huidkankers.

In Israël blijkt uit nader onderzoek naar de warmteontwikkeling in de huid dat de afvoerbuis van de zweetklieren perfecte antennes zijn voor deze mm-golven. De huid herbergt verder veel andere structuren als zenuwcellen, bloedvaten, histamine-vormende cellen, zenuwen en meerdere typen zintuigen, die allemaal beïnvloed worden. De huid zorgt voor bescherming tegen bacteriën, virussen en schimmels, maar ook voor warmteregulatie, aanmaak van vitamine D, bescherming tegen ultraviolette straling en de zintuigfunctie van tastorgaan. Wat is de invloed van de voortdurende 24/7 en langdurige straling van 5G hierop? 

3.2 Ogen
Ook het oog wordt getroffen door de mm-velden. Bij crowd control bleek dat de konijnenogen niet tegen 5G konden; het leidde tot minder gezichtssterkte en beeldcontrast.  https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_overige_publicaties/5_straling_en_gezonheid.pdf

3.3 Mutaties van bacteriën 
De problemen die zich nu al wereldwijd voordoen met bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, zullen verergeren. Dit komt omdat de stralingsgolven veranderingen aanbrengen in E-coli en andere bacteriën waardoor hun groei, veranderingsmogelijkheden en activiteit, wordt onderdrukt. De consequenties van interactie tussen MM-golven en bacteriën zijn veranderingen in hun gevoeligheid voor verschillende biologisch actieve chemicaliën, inclusief antibiotica.

De verzekeringsmaatschappijen erkennen stralingsklachten, maar dekken ze niet; ik vermoed omdat het onbetaalbaar is en het risico te hoog. https://www.jrseco.com/nl/zwitserse-verzekeraar-elektromagnetische-straling-hoogste-risicoklasse/

Honderden artsen in België en Oostenrijk wijzen op de stralingsziekten uit hun praktijk. In Duitsland gingen artsen zelfs de straat op om te demonstreren tegen 5G. https://stralingsbewust.info/2019/10/30/artsen-protesteren-tegen-5g-in-stuttgart-hoog-tijd-voor-actie-in-nederland/

Nederland heeft het over ‘klachten van onbekende oorsprong.’ De huisarts weet in 50 procent van de klachten niet wat de oorzaak is. 
Het Verwey-Jonker Instituut stelt dat eenderde van de Nederlanders chronisch ziek is, waarbij de genoemde ziektebeelden grotendeels overeenkomen met de straling-gerelateerde aandoeningen (waaronder hersenaandoeningen als ADHD, autisme, epilepsie, stemmingsstoornissen, en huidproblemen).

3.4 Mobiele telefonie en hersentumoren
Er blijft discussie over de relatie tussen het gebruik van mobiele telefoons en de toename van hersentumoren. In de baanbrekende studies van het Amerikaanse National Toxicology Programme (https://www.nih.gov/news-events/news-releases/high-exposure-radio-frequency-radiation- associated-cancer-male-rats) en het Ramazzinni-instituut in Italië̈ (https://www.saferemr.com/2018/03/RI-study-on-cell-phone.html) uit 2018 zijn verbanden gevonden tussen telefoongebruik en het ontstaan van kanker. 
De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde in 2011 al dat mobiele telefoons mogelijk kankerverwekkend zijn.

Van effecten van straling op de gezondheid en de leefomgeving zijn grote hoeveelheden bewijs (68% van alle 2266 peer-reviewed studies in de Australische databank Orsaa, https://www.orsaa.org/) en van de hogere frequenties van 5G is nog in geen enkele studie aangetoond dat ze niet schadelijk zijn, maar hiervan is berekend dat ze huidweefsel permanent kunnen beschadigen.

Er is geen onderzoek dat aantoont dat 5G niet schadelijk is voor onze gezondheid! Duizenden peer-reviewed publicaties hebben schadelijke, niet-thermische biologische effecten aangetoond. De huidige normen bieden daartegen niet afdoende veiligheid, want die zijn gebaseerd op kortdurende, thermische effecten. Het voorzorgsprincipe lijkt gepast; ga 5G niet uitrollen totdat je zeker weet dat het onschadelijk is.

4. 5G ALS WAPEN
5G kun je ook inzetten als direct energiewapen. Het is mogelijk om met energiestralen fysiek geweld op mensen uit te oefen. In het Amerikaanse leger wordt het zenden van elektromagnetische energiebundels via hoge frequenties al toegepast als militair gebruik voor massaverjaging (Active Denial System). Zie deze video van 3 minuten. Deze straling wordt vergeleken met magnetron-straling (verhitting van de huid). Een zorgwekkende ontwikkeling. Zodra 5G overal is geactiveerd, kan het op onbeperkte schaal plaatsvinden.

5. ONDEMOCRATISCHNEDERLANDSE GEMEENTEN STAAN BUITEN SPEL!
Telecom operators stellen dat hun 5G ‘kastjes’ van 20x20x5 cm vallen onder een regel in het Antenneconvenant, namelijk dat masten korter dan 5 meter niet onderworpen zijn aan gemeentelijke goedkeuring en dat ze de small cells dus mogen monteren waar ze willen (bushokjes, lantaarnpalen, verkeerslichten). Het lijkt erop dat de overheid en telecomindustrie hiermee ook de gemeenten buitenspel zetten.

Nederlandse gemeenten krijgen dus met 5G te maken en moeten keuzes maken. Dat was afgelopen jaren al bijvoorbeeld bij de aanschaf van slimme lantaarnpalen of slimme verkeerslichten. Zo is in de gemeente Utrechtse Heuvelrug vorig jaar de slimme lantaarnpaal uit de aanbesteding gehaald doordat een groep bezorgde burgers actie heeft ondernomen. 
Er is een film gemaakt van die raadsvergadering, waarop verschillende experts aan het woord zijn en waarop unaniem is besloten door de raad deze lantaarnpalen niet aan te kopen. Een samenvatting van de film van 20 minuten is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=2Sw9MJZHacE.

Lees ook het artikel in de Groene Amsterdammer van 16 januari: Bellen schaadt cellen https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt- cellen?fbclid=IwAR0zaqAl9vUr6T2ytI9lGRtDf5n9OoLK7pF91YeLZhXLNS6YIXSo2z35aRI. De Groene Amsterdammer heeft samen met Investigate Europe onderzoek gedaan naar het proces rond het uitrollen van 5G. In het artikel wordt uitgelegd hoe de stralingsnormeringen in Nederland nog steeds gelden ondanks toenemende geluiden vanuit de wetenschap dat deze moeten worden herzien en hoe belangenverstrengelingenhierin een rol spelen. 

6. NEDERLAND: INTERNATIONAAL EEN UITZONDERING
De uitrol van 5G wordt internationaal op vele plekken stopgezet waarbij de ICNIRP normering stevig ter discussie staat. Denk aan Brussel, Florence, Rome, Geneve, 26 staten in de VS en vier kantons in Zwitserland.
‘Brusselaars zijn geen laboratoriumratten, wier gezondheid ik inruil voor winst’, zegt Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) in L’Echo: ‘Het is voor mij ondenkbaar zulke technologie toe te laten als ik niet kan verzekeren dat we de burgers kunnen beschermen.’ 

Op Nederlandse schoolpleinen wordt straling gemeten die 20x hoger is dan wat de Raad van Europa verantwoord acht in het gebouw van het Europarlement. http://stralingsbewustamsterdam.nl/ Op Franse scholen is wifi helemaal verboden. Nederland heeft vele ruimere stralingsnormen dan de ons omringende landen. Kijk in de tabel onderaan deze internetpagina http://www.verminderstraling.nl/u-en-straling/stralingsnormen-in-nl.htmlWeet de Nederlandse overheid het zoveel beter?

7. OVERHEID TE GOEDER TROUW?
Twijfel je niet aan de goeder trouw van onze overheid? Bekijk dan even deze video van 3 minuten van de FCC persconferentie over 5G uit juni 2016. De FCC is de Amerikaanse overheidsorganisatie die gaat over communicatiewetgeving. Hun voorzitter Tom Wheeler verklaart hierin dat 5G een industrie is waarin tientallen biljoenen dollars omgaan en dat het daarom heel belangrijk is dat deze industrie geen strobreed in de weg wordt gelegd. Alle voorzorgsprincipes worden dus overboord gegooid. 

Denk je dat het anders is in Nederland, denk aan die miljarden opbrengsten van de veiling van de 5G frequenties en kijk dan naar dit interview op NPO3 met de oud-topman van KPN; hij geeft ruiterlijk toe dat er destijds bij de invoering van de UMTS-zendmasten vuil spel is gespeeld. https://www.youtube.com/watch?v=_P5-NbXma70 Denk je dat het nu anders gaat?

Onze overheid heeft er ruim 70 jaar over gedaan om het gebruik van asbestvezels te verbieden. Terwijl er voor 1920 in het buitenland al verzekeringsmaatschappijen waren die weigerden om asbestmedewerkers te verzekeren. In 1939 merkt Zwitserland asbest aan als kankerverwekkend. 12 jaar later volgt ook Nederland. Pas in 1993 wordt het in Nederland verboden. Wordt Nederland weer de hekkensluiter ten koste van de gezondheid van haar burgers?

Hoe zit het met de privacy en spionage? Deze aspecten laat ik hier verder buiten beschouwing. Kijk zelf op https://www.knack.be/nieuws/belgie/5g-als-de-heilige-graal-van-jambon-i-maar-wat-zijn-de-risico-s-voor-onze-privacy/article-opinion-1515595.html?cookie_check=1574764299 en https://www.ninefornews.nl/5g-allesvernietigende-gevolgen-vrijheid/.

8. SIDE EFFECTS
Er zijn verschillende ‘bijwerkingen’ van de uitrol van 5G. Ik noem er hier twee.

8.1 Satellieten
Om 5G mogelijk te maken zijn er 20.000 satellieten in de ruimte bijgekomen. https://greenworldwarriors.com/2019/02/12/20-000-satellites-for-5g-to-be-launched-sending-beams-of-intense-microwave-radiation-over-the-entire-earth/

8.2 Bomenkap
In Nederland en ook in Europa vindt massale bomenkap plaats; wat blijkt? 5G wordt gehinderd door bomen. Als bomen hoger zijn dan 3 meter, maar ook als bomen naast bushokjes staan waar een zender wordt gehangen. Is dit toevallig? Veel mensen denken van niet. Er komen geen duidelijke antwoorden als gevraagd wordt waarom zoveel bomen worden verwijderd. Kiezen wij hiervoor? Hoe verhoudt dit zich tot het klimaatakkoord? https://leefbewust.nu/5g-en-bomenkap/