‘Spirituele’ ogen – Horus, Ra, Cyclopia en het Boze oog

Ogen worden ook wel de spiegels van de ziel genoemd. Ze hebben energetisch verbinding met je lever. Aangezien ik dit jaar op allerlei manieren met ogen bezig ben geweest, leek het me leuk om een blog over de spirituele kant van ogen te schrijven zoals je die in diverse culturen tegenkomt of tegenkwam.

Oog van Horus

Horus was zoon van Osiris en Isis en is het gouden kind van de vereniging van het mannelijke en het vrouwelijke. Hij staat bekend als de valk god (scherp inzicht). Seth en Osiris waren broers die oorlog kregen. Seth hakte het lichaam van Osiris in 14 stukken en verdeelde die over Egypte. Isis vond alle stukken weer terug en bracht ze samen; hieruit werd Horus geboren. Als volwassene trekt Horus erop uit om zijn vader te wreken, zijn oom Seth verliest maar Horus verliest zijn linkeroog. Het staat symbool voor de innerlijke strijd tussen mannelijk en vrouwelijk met als doel eenheid te bereiken.

Het oog van Horus heeft elementen van het oog van een valk (scherp inzicht) en het oog van een mens. Het linkeroog werd geassocieerd met de maan en staat voor het helen of het weer één worden, het tot leven wekken van de doden en intuïtie. Het rechteroog, het zonneoog, staat voor intellectuele kennis en bescherming tegen het kwaad, het boze oog. Beide ogen zijn dus krachtige symbolen.

De Egyptenaren gebruikten beide ogen als amulet: voor bescherming tegen het kwaad, wedergeboorte in de onderwereld en genezing. Ze versierden er mummies en doodskisten mee (amuletten gemaakt van lapis lazuli en goud). Op het graf van Toetanchamon werd het oog van Horus ontdekt van echt goud en glas. Lapis Lazuli werd destijds veel gebruikt bij oogziekten.

Het oog van Horus is opgebouwd uit verschillende onderdelen die de zintuigen symboliseren. Die onderdelen samen worden de wadjet genoemd en beslaan een heqat. Wadjet was een oude godin in de Egyptische mythologie. De heqat is een oud Egyptische inhoudsmaat (4,8 liter) en het oog van Horus is verdeeld in breuken van de heqat; bepaalde verhoudingen:

1/2 ruiken, 1/4 zien, 1/8 denken, 1/16 horen, 1/32 proeven, 1/64 voelen.

Als je het Horusoog naast een doorsnede van de hersenen legt, zie je dat het een weergave is van het midden van onze hersenen! Ook hierbij valt op dat de pijnappelklier, hoe klein ook, duidelijk werd weergegeven (zie mijn blog over de pijnappelklier).

Spiritueel belangrijke delen worden zo uitgelicht: bijvoorbeeld de pijnappelklier

Als je op zoek bent naar de universele waarheid dan moet je de wereld door het oog van Horus zien. Gebruik hierbij het nieuwe denken. Dat wil zeggen vanuit de helderheid van je hart, en niet het oude denken vanuit het hoofd. En vraag de steun van Horus om jouw mannelijke en vrouwelijke kant in balans te brengen. Het Goddelijke kind Horus wordt geboren uit de perfecte gebalanceerde energie van Isis en Osiris.

Oog van Ra

Het oog van Ra is de oorspronkelijke naam van het oog van Horus. Het symboliseerde het vrouwelijke aspect van de zon in het oude Egypte (Sekhmet). Sechmet was de vrouw van Ptah en ze symboliseerde de verwoestende kracht van de zon.

Het oog van Ra is bekend als het zonne-oog en staat symbool voor macht en gezag. Het staat voor vuur en licht, concentratie en snelle reactie. Het oog van Ra was in staat om een slecht mens te verbranden. Het staat voor de kracht van leven en dood, genezing en is in staat om vijanden van Ra te vernietigen.

Cyclopia

Cyclopia is het alziende oog. Het is een hoge Elohim engel die verbonden is aan de vijfde straal. Zijn tweelingziel is Virginia. Cyclopia is lid van de Raad van Karma.

Als je wilt kennismaken met Cyclopia, ga dan rustig zitten, sluit je ogen en vraag of Cyclopia zich aan jou kenbaar willen maken. Sta open voor wat er in jezelf verschuift.

 Boze oog

Het boze oog is een blik waarvan men gelooft dat hij anderen letsel kan berokkenen en zelfs iemand kan doden. Vooral kinderen, zwangere vrouwen en dieren zouden er gevoelig voor zijn.

In Griekenland zijn veel mensen bijgelovig. Sommigen geloven dat iemand het ‘boze oog’ kan opvangen. Het boze oog krijg je van iemand anders die een jaloers compliment geeft of van iemands afgunst. Als je het boze oog hebt voel je je fysiek en emotioneel niet goed. Om zichzelf te beschermen tegen het boze oog dragen ze een amulet van een klein blauw marmeren glazen oogje. Blauw kan het boze oog op afstand houden; alhoewel sommigen geloven dat juist die mensen het boze oog kunnen geven.

 Ook in Rome (oculus malus) en bij de hindoes, boeddhisten en moslims wordt het boze oog gevreesd. Op veel plekken waar men in het boze oog gelooft, zal men niet de aandacht op de schoonheid van zijn kinderen vestigen uit angst voor een jaloers boos oog.

In het Middellandse zeegebied worden veel schepen met de boeg versierd met een oog. Moslims reciteren verzen uit de Koran om zich te beschermen en gebruiken geen amuletten. In het Arabisch heet het ayin harsha.

Verder worden amuletten veel gebruikt, in de vorm van een kikker, een hoorn of het oog van Horus. Andere beschermingsvormen zouden zijn klavertjes (Ierland), knoflook (Griekenland) en gerst (India). Belletjes en rode lintjes leiden de aandacht van kinderen en dieren af. De blauwe nazar amulet (Turks) is niet het boze oog zelf, maar zou het boze oog moeten wegkijken. De blauwe kleur is zuiverend. Sommige Aziatische kinderen maken hun gezicht zwart als bescherming. Sommige Afrikaanse volkeren zijn vooral tijdens het eten en drinken bang voor het boze oog: als de mond open is, is het risico van verlies van de ziel door het boze oog groter.

Beschermingstip

Mocht jij in een situatie komen waarin je voelt dat er iets niet in de haak is, roep dan innerlijk aartsengel Michael aan en vraag hem je per direct te beschermen op alle (dimensie)niveaus. Dan ben je per direct beschermd en kun je dan rustig gaan kijken wat er precies aan de hand is en welke actie je moet maken.