Merkaba heling, de kracht van de liefde!

In mijn praktijk geef ik ook Merkaba Helingen. Een Merkaba Heling is erg krachtig en kun je op alle soorten klachten ontvangen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. 

Zo geef ik helingen als aanvulling op behandeling in de reguliere gezondheidszorg. Bijvoorbeeld tijdens een traject voor de behandeling van kanker. Heling werkt ook bij rouwprocessen, bij depressies, burn out, chronische pijn of botbreuken. Het kan zijn dat je last hebt van bepaalde, hardnekkige overtuigingen. Heling is op alles mogelijk! Alleen zware psychiatrische klachten (zoals psychosen, schizofrenie etc.) vormen een contra-indicatie voor het ontvangen van een merkaba heling.

Het principe van heling
Bij heling worden disbalansen en blokkades opgelost.

Blokkades zijn gebieden in je lichaam en energiesysteem waar geen of weinig energiedoorstroming is. Blokkades ontstaan door slechte zorg voor je fysieke lichaam (voedsel, luchtverontreiniging, alcohol, roken, weinig bewegen). Hierdoor kunnen cellen verkrampen waardoor de levensenergie niet meer volop kan stromen. Blokkades kunnen ook ontstaan door het niet verwerken van gebeurtenissen. Denk hierbij aan onverwerkte emoties, maar ook aan beperkende gedachten of conclusies die we hebben getrokken en die tot spanningen kunnen leiden.

Disbalansen ontstaan bij het vormen van blokkades. Op de ene plek zal de energie zich ophopen, omdat het niet kan doorstromen en ontstaat er een overschot aan energie. Op andere plekken ontstaat er juist een energietekort.

Als blokkades en disbalansen langere tijd aanhouden kunnen klachten en ziekte ontstaan. Een blokkade of disbalans kenmerkt zich door stagnerende energie van lage frequenties.

Bij het geven van een heling zal de heler grote hoeveelheden helende energieën kanaliseren en door laten stromen naar de client.

Helende energieën zijn hoge frequenties van onvoorwaardelijke liefde en licht, liefde en licht uit de bron, God’s liefde en licht, prana, chi, gouden bollen, levensbloemen, Christusenergie. De helende energieën stromen vanzelf naar plekken met een lagere vibratie. De energieën weten precies waar ze naar toe moeten, in je fysieke lichaam of in je emotionele of mentale of spirituele energieveld. Ze stromen vanzelf naar die plekken met lagere frequenties. Onvoorwaardelijke liefde zoekt alles wat nog niet in de heelheid is.

Voorgesprek
In het voorgesprek vraag ik waar je last van hebt, welke behandelingen je al ondergaan hebt en of je enig idee hebt wat de oorzaak is. Het intake formulier heb je thuis al ingevuld. Ik zal je altijd vragen waar je de klacht het meest in je lijf voelt, want dat bepaalt waar ik mijn handen zal houden.

Handoplegging
De heling vindt plaats met handoplegging. Als de handen op het lichaam (gewoon op de kleren) worden gelegd, kan de energie rechtstreeks je lijf in. Als je moeite hebt met aanraken of de heling is op een intieme plek, dan kunnen de handen er vlak boven worden gehouden. Het duurt dan iets langer voordat de energieën binnenkomen en geïntegreerd zijn.

De Merkaba Heling
Je zit of ligt op een stoel, afhankelijk van waar de heling wordt gegeven. Vaak kun je dieper ontspannen en de heling beter ontvangen, als je ligt. 
Dan begeleid ik je met een korte grondende meditatie zoveel mogelijk naar de ontspanning.
Daarna doe ik hardop een gebed zodat je precies hoort wat ik vraag. Integriteit vind ik heel belangrijk. In het gebed vraag ik de bron om helende energieën om jou te helen van jouw klachten. Dan leg ik mijn handen op de afgesproken plaats. Jijzelf hoeft alleen maar te ontspannen en je te openen.

Duur van de heling
De gemiddelde heling duurt tussen de 5 a 10 minuten. Meestal heb je geen besef van tijd meer. Als ik klaar ben, haal ik mijn handen weg en tik ik zachtjes op je schouder zodat je weet dat ik klaar ben. Het is belangrijk om de tijd te nemen om zelf in je eigen tempo af te ronden; het kan zijn dat je voelt dat je nog tien minuten moet blijven liggen. Het is belangrijk hier naar te luisteren.

Helend water
Na de heling krijg je een glas helend (hoog-energetisch) water. Door de heling kunnen afvalstoffen vrijkomen die je lichaam via je urine afvoert. Dus drink voldoende water de eerste dagen na de heling.

De een heeft na de heling helemaal geen behoefte meer om na te praten, de ander wil delen wat hij ervaren heeft en soms komen er wat emoties los. Het is prima om je eigen impuls daarin te respecteren.

Wat is specifiek voor Merkaba Heling?
De helingen zijn multi-dimensionaal. Dat wil zeggen dat er op meerdere bewustzijnsniveaus energie-overdracht plaatsvindt. Ik activeer dagelijks al mijn merkabavelden waardoor ik op meerdere dimensieniveaus actief ben en grote hoeveelheden spirituele energie heb. Daardoor kan ik op al die niveaus actief zijn tijdens de heling en ook echt wat voor een ander betekenen.
Iemand die meerdere merkaba velden activeert, kan via zijn verruimde spirituele velden bovendien gigantische hoeveelheden helende energieën geleiden. Geen pulsen van energie, maar een voortdurende stroom. 
De combinatie van deze twee factoren maakt de merkaba heling erg krachtig!

Resultaat
Het resultaat van een heling hangt af van de kwaliteit van degene die de heling geeft, van degene die de heling ontvangt en van wat de hoogste bedoeling is.

De kwaliteit van degene die de heling geeft, wordt bepaald door de mate van innerlijk werk dat iemand heeft gedaan. Hoe meer iemand aan zijn levensthema’s heeft gewerkt, des te meer energie hij kan doorlaten en kan gronden. Ik heb afgelopen 30 jaar aan mezelf gewerkt en ik activeer als merkaba leraar het maximaal aantal merkabavelden. De helingen die ik geef, zijn daardoor erg krachtig.

Het resultaat hangt ook af van de mate waarin degene die de heling ontvangt, zich kan openen voor de helende energieën. Eigenliefde is voor veel mensen een groeiproces. We roepen heel hard dat we liefde willen, maar hoe heftig is het als er ineens heel veel liefde is. Kun je het werkelijk ontvangen? Door van tevoren ruim tijd en aandacht te besteden aan ontspanning is het makkelijker om zacht met jezelf te zijn en je zoveel mogelijk te openen voor de helende energieën.

We weten niet wat de bedoeling is van de klachten of processen waar we doorheen gaan. Soms kiezen zielen ervoor om een ernstige ziekte door te maken om tot zelfverwerkelijking te komen. Dat weten we niet.

Een merkaba heling kan altijd positief werken; bijvoorbeeld op vermindering van pijn, soms leidt het tot vermindering van bepaalde medicatie (het zijn artsen die hierover gaan; ik zal hier nooit iets in adviseren!) of van acceptatie dat iets is zoals het is. Soms verdwijnen de klachten volledig.

Maak nu een afspraak; de liefde wacht op jou!
Ben je enthousiast geworden? Heb je specifieke klachten of wil je gewoon een keer een merkaba heling ervaren, maak dan nu een afspraak! Heb je interesse gekregen om zelf te leren jouw merkaba velden te activeren in een 3-daagse merkaba workshop, kijk dan hier.