Donor Transplantatie

De Tweede Kamer heeft een nieuwe Donorwet aangenomen, want er zijn te weinig donoren waardoor er jaarlijks 150 mensen overlijden.

In de huidige regeling die straks dus niet meer geldt als de Eerste Kamer deze wet goedkeurt, mogen organen en weefsels alleen worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming. In het nieuwe plan ben je automatisch donor tenzij je hebt aangegeven dat niet te willen. Het plan moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Ik vind het een omgekeerde wereld omdat het zelfbeschikkingsrecht over je lijf wordt afgenomen. Bovendien is de voorlichting eenzijdig. Daarom tip ik een paar andere, ook spirituele aspecten aan zodat je die mee kunt nemen in jouw eigen beeldvorming.

Spirituele aspecten
Ook je lichaamscellen hebben een geheugen dat mee verhuisd van de donor naar de nieuwe eigenaar. Zo slaat je lever boosheid op en je nieren bijvoorbeeld angsten. Dit heeft gevolgen voor zowel de donor als de patiënt.

Het blijkt dat mensen die een orgaan hebben ontvangen, ineens herinneringen hebben aan dingen die zij zelf echt niet hebben meegemaakt. Ook kunnen ze een totaal ander karakter krijgen. En voorkeuren kunnen wijzigen; een vegetariër gaat ineens steaks eten.

Voor de donor betekent het dat hij een stuk van zijn geheugen mist als hij zijn leven in de sferen gaat afsluiten. Iedere ziel maakt na zijn overlijden de balans op over zijn leven; in welke situaties kon ik in mijn liefde en vertrouwen blijven en welke lessen had ik nog niet onder de knie.

Na orgaandonatie is het overzicht van zijn leven niet compleet; hoe kan hij dan dit leven goed afsluiten om weer een nieuw levensplan te maken of hoe kan hij opvaren naar de volgende dimensie als dat mogelijk was?

Het kan voor zielen een worsteling zijn als ze hier als mens niet helder over waren. Een jong meisje dat een orgaan had ontvangen, vertelde over een droom waarin ze hiermee worstelde; ze voelde dat er twee zielen in haar lichaam zaten die in gevecht waren; haar overleden oma vertelde in haar droom dat het rustiger zou worden als ze volledig zou accepteren dat er twee ziels-energieën in een menselijk lichaam zaten. Let wel, dit is de droom van een kind!

Het gaat erom dat zowel de ziel van de donor als de patiënt vrede vinden met de nieuwe situatie. Voor de donorziel is het zaak om zijn orgaan echt los te laten, zijn energie eruit terug te trekken en de connecties los te maken. Voor de patiënt is het van belang om de nieuwe gevoelens en gedachten vol te accepteren.

Medicatie
Het slikken van medicatie tegen afstoting van het orgaan is ingrijpend en heeft veel bijwerkingen. Het is niet zo een eenvoudig. Sommige patiënten vinden het zo pittig dat ze om die reden van een nieuwe transplantatie afzien.

Hersendood
Om organen te kunnen doneren, moeten ze worden uitgenomen uit een lichaam dat nog leeft. Want bij iemand die overleden is, treden namelijk binnen een paar minuten orgaanbeschadigingen op door het zuurstofgebrek. DAAROM is in de jaren 70 de term ‘hersendood’ geïntroduceerd.

Er zijn patiënten die weer wakker worden nadat ze hersendood zijn verklaard. Het gaat hierbij niet om slechts enkele gevallen.

De bloeddruk en hartslag gaan omhoog zodra de eerste incisie wordt gezet. Dit zijn ervaringen van artsen die organen verwijderen. Sommige artsen geven aan dat ze donoren daarom willen gaan verdoven. Dat strookt toch niet met dat iemand dood zou zijn!

Het gaat hier niet om op zichzelf staande gevallen. Deze informatie hoort mee genomen te worden in de voorlichting. Dan kan ieder helder beslissen.

Meer weten over orgaandonatie?

Hans Stolp heeft een helder boekje geschreven hierover: Orgaandonatie, waarom wel, waarom niet

Ook op facebook vind je filmpjes: https://www.facebook.com/100009233287141/videos/1684044441913316/

Over de term hersendood lees je op
Http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P2002

Je keus registreren
Wat kun je doen als je je keus hebt gemaakt? Op www.donorregistratie.nl kun je inloggen met je digi-d en kun je jouw keus kenbaar maken. Vervolgens krijg je een pasje thuis gestuurd.

Ik heb ook mijn huisarts gebeld om mijn keus in het medisch dossier van mezelf en mijn kinderen op te nemen. Tot kinderen 16 jaar zijn, beslissen de ouders wat er gebeurt.

Je kunt niet verkeerd kiezen als je doet wat voor jou goed voelt. Vertrouw op jezelf!