De Maan

De maan stond op 14 november 2016 heel erg dicht bij de aarde. Dat was uniek, omdat het nu weer 2150 jaar duurt voordat de maan weer zo dichtbij de aarde komt.

Op televisie werd er aandacht aan besteed. Fijn dat veel mensen er op attent gemaakt worden. Jammer dat het veelal afgedaan werd met dat het echt niets te betekenen had. De natuurkunde zegt dat alles uit energie bestaat. Iedereen weet dat energie verschillende kwaliteiten heeft. Je vader voelt anders dan je moeder, een tafel voelt anders dan een boom. Zo heeft ook de maan bepaalde kwaliteiten en effecten (eb en vloed). Hoezo zou het ons niet beïnvloeden?

De Maan – enkele feiten
De maan is de op vier na grootste maan in ons zonnestelsel en wordt in het latijn als Luna aangeduid.

De maan legt een elliptische baan rondom de aarde af, dus de afstand tussen aarde en maan varieert. Als het volle maan is terwijl de maan op het punt het dichtst bij de aarde staat, wordt gesproken van een supermaan.

De is tussen nieuwe en volle maan. Na de nieuwe maan (maan is niet te zien) komt het eerste kwartier (rechterhelft te zien) gevolgd door de vo volle maan.

In de afnemende maanfase komt na de volle maan het laatste kwartier (linkerhelft te zien) die wordt gevolgd door een nieuwe maan. Dat zijn alle schijngestalten van de maan.

Een ezelsbrug om te onthouden of je met een wassende of afnemende maan te maken hebt: als je van het sikkeltje een ‘d’ kunt maken door er een verticale streep aan te zetten, weet je dat de maan aan het afnemen is (d van descend).

De maan vertoont deze schijngestalten, omdat slechts een deel van het op aarde zichtbare maanoppervlak door de zon wordt verlicht.

De (synodische) maand (de tijd tussen twee nieuwe manen) duurt gemiddeld 29 dagen,12 uren en 44 minuten; dat is een volledige ronde van de maan om de aarde vanaf de zon gezien. Dit heet lunatie.

Onze maan draait altijd dezelfde kant naar de aarde; omdat de maan even snel om zijn as draait als de aarde.

Vanaf de aarde zien we 59% van het maanoppervlak. Dat komt door zogenaamde libraties: de rotatie-as van de maan is niet loodrecht (ja-knikken van de maan) en de baan van de maan is een ellips en eenparig (nee-schudden van de maan).

Als er twee keer in dezelfde maand een volle maan is, spreken we van een blauwe maan. Dat gebeurt elke twee/drie jaar. Ongeveer om de 20 jaar vallen er twee blauwe manen in een jaar; in 2018 weer!

Als de maan vol is en de zon, aarde en maan op een lijn staan, is er sprake van een maansverduistering.

De maan is samen met de zon en in combinatie met de rotatie van de aarde verantwoordelijk voor de getijden op aarde. Door de getijdewerking vervormt de aarde en neemt de draaisnelheid af; de daglengte neemt toe. Daarom is in 1972 de schrikkelseconde ingevoerd.

Het grootste deel van de maan is gevuld met inslagkraters. Grotere kraters zijn ontstaan in een latere vulkanische perioden: hierdoor ontstonden donkere maria (zeeën). Dit zijn geen zeeën, maar grote vulkanische vlakten. Er zijn ook kilometerhoge bergen op de maan.

In 2009 heeft een satelliet water ontdekt op de maan: 1 liter per kubieke meter maanstof.

De gemiddelde afstand tot de aarde is 384.400 km. De temperatuur overdag is 120 graden en ’s nachts -150 graden Celcius.

In 1969 zetten Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan met de Apollo 11. De maan zou naar buskruit ruiken.

Maangodinnen
De maan werd als godin vereerd; denk aan Luna, Isis en Selene. De maansikkel is het attribuut van de maagdelijke godin Diana.

De maan staat vaak symbool voor het vrouwelijke en heerst over het element water; analoog aan het gevoelsleven. Wij bestaan voor een groot deel uit water, dus de maan zal ook op onze gemoedstoestand invloed hebben.

De maan is yin en vertegenwoordigt het ontvankelijke en passieve deel van onze psyche.

Maancyclus
Dane Rudhyar heeft geschreven over de waarde van de verschillende maanfasen.

De nieuwe maan staat voor een nieuw begin. Een goede periode om ons te richten op nieuwe ideeën en plannen, tijd om te zaaien. We nemen initiatief.

Tijdens de wassende maan worden we geconfronteerd met resten uit het verleden die verdere groei in de weg staan.

Het eerste kwartier is een periode van leerprocessen en crisis momenten. Een periode van twijfels, een testfase, tijd om verbeteringen aan te brengen.

Volle maan is de periode dat de maan een maximum van zonlicht weerkaatst. Een periode van vervulling, wasdom en voor bewustwording, van een eerste evaluatie van de plannen, loslaten omdat je de plannen objectiveert. Vaak hebben we anderen nodig om onze schepping helder te zien.

De fase van afnemende maan is geschikt om te bezinnen op wat geleerd en bereikt is. We delen onze ervaringen, een fase van leraarschap.

Het laatste kwartier is een periode van verdere evaluatie en loslaten: wordt het ‘product’ aan de wereld geschonken of mankeert er van alles aan en wat zijn dan de conclusies.

De afronding eindigt met de nieuwe maan; dan start een nieuwe cyclus.

De zon loopt in 30 dagen door een dierenriemteken. De maan loopt door 12 tekens in 29,5 dagen. De nieuwe maancyclus start dus binnen een nieuw energieveld (van de zon).

Maan in je horoscoop
In je horoscoop staat de maan voor het vrouwelijke principe en toont jouw manier om met gevoelens en emoties om te gaan en wat voor soort sfeer je om je heen creëert (voor gevoel van veiligheid en bescherming). Het is wie we diep van binnen zijn en het uitgangspunt voor onze tocht naar individualisatie. De maan staat voor het natuurlijke en spontane. De maan is instinctmatig.

De zwarte maan is een astronomisch punt in de zon/maanstand en wordt geassocieerd met Lilith. De stand van de zwarte maan laat zien wat het donkerste en best verstopte deel van je psyche is en laat zien hoe je reageert als je in het nauw gedreven voelt. Lilith brengt je in situaties waarin je liever niet wilt zitten en confronteert je met mensen waar je liever niets mee te maken hebt. Onder invloed van de zwarte maan kun je jezelf in de nesten werken. Het is een kans om te groeien!

De maan als archteype wordt vaak beschouwd als de ziel in de drie-eenheid lichaam-geest-ziel waarbij dan de ascendant, de maan en de zon worden bedoeld.

Hierbij staat de maan voor de ziel die bestaat uit gevoelsindrukken en waarnemingen; dat deel van de psyche dat reïncarneert en haar eigen geschiedenis met zich meeneemt.

Reflectie
Hoe ga jij om met jouw gevoelens en emoties? Wanneer heb je voor het laatst gehuild of geschuddebuikt van het lachen? Luister je naar je intuïtie? Hoe ontvankelijk ben je?

Neem de tijd om op de bank te liggen en eens te voelen hoe het werkelijk met jezelf is. Voel en adem in je buik en in je hart.

Tip: Heb je kristallen in huis? Leg ze bij volle maan op de vensterbank of buiten, dan kunnen ze opladen.